تمرکز طرح مالیات بر عایدی مسکن تنها بر بخش مسکن

تمرکز طرح مالیات بر عایدی مسکن تنها بر بخش مسکن

طرح مالیات بر عایدی مسکن
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مالیات برعایدی مسکن طرح جدیدی نیست و در مجلس قبل هم مطرح شده بود، گفت: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس این است که سایر بازارهای مالی نیز در طرح مالیات برعایدی سرمایه دیده شود.

سیده فاطمه حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا طرح مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مسکن فردا در دستور کار بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد یا خیر، گفت: طرح مالیات بر عایدی مسکن اگر در دستور کار کمیسیون باشد، قطعاً بررسی خواهد شد.

وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه باید به طور کامل دیده شود و سایر بازارها هم در آن طرح به طور کامل و جامع گنجانده شود.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: میزان سفته‌بازی و تقاضای سوداگری در سایر بازارها هم وجود دارد، پس سایر بازارها نیز باید در این طرح دیده شود.

حسینی با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی مسکن صرفاً بر روی بخش مسکن متمرکز می شود، اظهار داشت: به هر حال طرح مالیات بر عایدی مسکن طرح جدیدی نیست و در مجلس قبل هم مطرح شده بود، اما به هر حال باید از ظرفیت این طرح نهایت استفاده برده شود.

منبع : خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو