ممانعت از ورود نقدینگی به بازار مسکن

ممانعت از ورود نقدینگی به بازار مسکن

حسن محتشم با بیان اینکه باید نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را کنترل کنیم، تأکید کرد: باید با اجرای سیاست‌های صحیح پولی و بانکی بتوانیم مانع ورود نقدینگی به بخش مسکن شویم.

حسن محتشم عضو انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی، سپرده متقاضیان مسکن برای خرید مسکن کفاف نمی‌دهد گفت: آمارها نشان می‌دهد که بازار مسکن با کاهش متقاضی روبرو شده و این نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم است.

وی افزود:افزایش تسهیلات خرید مسکن تأثیر چندانی در این بازار نمی‌گذارد زیرا که وضعیت به گونه‌ای است که باید توزیع تولید مسکن بهبود یابد.

عضو انجمن انبوه‌سازان تهران ادامه داد: باید سیاست‌های تسهیلات مسکن اصلاح شود.مدت زمان بازپرداخت مسکن باید از 15 سال به 25 سال افزایش یابد.

محتشم تأکید کرد: باید درآمد ملی سالانه متقاضیان را اصلاح کنیم و با بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد تحریک در تقاضاها آینده این بخش را روشن کنیم.

وی با بیان اینکه باید نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را کنترل کنیم، تأکید کرد: باید با اجرای سیاست‌های صحیح پولی و بانکی بتوانیم مانع ورود نقدینگی به بخش مسکن شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو