پیشنهاد ساخت مسکن ملی در داخل تهران و کرج

پیشنهاد ساخت مسکن ملی در داخل تهران و کرج

پیشنهاد ساخت مسکن ملی در داخل تهران و کرج

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: برنامه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم که پروژه‌های مسکونی نیمه تمام و در حال اتمام بخش خصوصی درون شهرهای بزرگ را به طرح اقدام ملی بیاوریم که با استقبال مناسبی از طرف برخی سازندگان در تهران و البرز مواجه شده است.

پروانه اصلانی اظهار کرد: بعد از اتمام مرحله ثبت‌نام های طرح اقدام ملی مسکن ، یک صفحه برای پروژه های مسکونی نیمه تمام و تمام شده بخش خصوصی باز خواهیم کرد.

وی افزود: سازندگانی که مایل هستند پروژه های خود را به قالب طرح اقدام ملی مسکن بیاورند طرح های آنها را قیمت گذاری و در شورای مسکن استان مربوطه به تصویب می رسانیم. بخش خصوصی این واحدها را با قیمت معقول عرضه  و مردم برای آن ثبت نام می‌کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت مدل پرداخت متفاوتی را برای سازندگان در قبال پروژه آنها در نظر می‌گیرد گفت: به بعضی افراد زمین دولتی اختصاص می‌دهیم و به برخی دیگر ممکن است تسهیلات داده شود که با شیوه‌های مختلف با بخش خصوصی این برنامه را جلو می‌بریم.

اصلانی تاکید کرد: تاکنون استقبال مناسبی از طرف بخش خصوصی از این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی شده است. هم اکنون در تهران و البرز پروژه‌های وجود دارد که بخش عمده آن به اتمام رسیده و مالکان آن ها تمایل دارند که پروژه خود را وارد طرح اقدام ملی کنند؛ زیرا یکی از گرفتاری های بخش خصوصی در بازار راکد کنونی فروش واحد و پیدا کردن متقاضی است.

وی تصریح کرد: نباید فقط تهران را دید و ملاک قرار داد. هم اکنون در ماهدشت کرج یک سازنده حاضر شده با قیمت متری سه و نیم میلیون تومان که هزینه زمین را نیز شامل می شود پروژه خود را در اختیار طرح اقدام ملی قرار دهد.

به گفته اصلانی در بسیاری از استان‌ها قیمت ساخت به اضافه هزینه زمین زیر دو میلیون تومان در هر متر مربع تمام شده است که اگر با زمین دولتی تهاتر شود قیمت ها پایین تر هم می آید. عرض بنده این است که فقط نباید تهران را ببینیم. کلانشهر تهران مسائل خاص خود را دارد که تهاتر زمین شاید یکی از راهکارها درمورد تهران باشد ولی در شهرهای دیگر اینطور نیست و ما نگرانی بابت این مدل قرار داد در شهرستانها نداریم.

 

بستن منو