قوانین مالک و مستاجر

قوانین مالک و مستاجر

مدت زمان مورد نیاز برای مطالعه این مطلب: ۵ دقیقه

در مراجع قضایی گسترده ترین  دعاوی که وجود دارد دعاوی بین صاحب خانه ها و اشخاصی است که خانه ایشان را اجاره کرده اند که قبل یا بعد از اجاره خانه با یکدیگر از لحاظ حقوقی درگیر شده اند.

در هنگام اجاره خانه قواعد و قوانینی برای روابط فی مابین صاحب خانه (مؤجر) و شخصی که خانه را اجاره می کند (مستأجر) وجود دارد؛ با رعایت این قوانین در زمان اجاره می توان از درگیری و دعاوی بین مؤجر و مستأجر جلوگیری کرد.

طبق آمارهای رسمی کشور در سال های اخیر بین پانزده هزار تا بیست هزار نفر به محاکم قضایی مراجعه کرده ان که دعاوی آن ها بر سر اجاره خانه بوده است واز این تعداد ما بین ده هزار تا هجده هزار پرونده تشکیل شده که مو ضوع شکایت آن ها در مورد اجاره و روابط بین مالک و مستأجر بوده است.

این آمار بسیار بالاست و جای تأمل دارد؛ در صورتی که اگر مالک و مستأجر در هنگام اجاره خانه از حق و حقوق یکدیگر مطلع باشند این گونه دعاوی بسیار کاهش خواهد یافت.

بر این اساس تصمیم گرفتین تا در مورد قوانین مالک و مستأجر در این مطلب توضیحاتی را خدمت شما دوستان و سروران همیشه همراه با آنلاین جو شرح دهیم.

چنانچه شما نیز از افرادی می باشید که قصد اجاره خانه دارید و یا می خواهید خانه خود را اجاره دهید با صرف چند دقیقه از وقت خود این مطلب را مطالعه نمایید و توضیحاتی که من باب قوانین مالک و مستأجر در این بخش برای شما گفته می شود را از دست ندهید.

در ادامه با ما همراه باشید …

در ابتدا بهتر است با اصطلاحاتی که در هنگام اجاره خانه به کار برده می شود آشنا شوید.

قرارداد چیست؟

 

به نوشته ای که مابین دو یا چند شحص حقیقی یا حقوقی نوشته می شود و در آن تعهداتی رادر قبال یکدیگر تأیید کنند قرارداد گفته می شود.

نوشتن قولنامه خرید خانه و اجاره خانه

اجاره چیست؟

از لحاظ حقوقی، اجاره، قراردادی می باشد که در آن، استفاده و بهره گیری از هر ملکی توسط صاحب ملک در اختیار شخصی دیگر قرار می گیرد که در این قرارداد مدت زمانی مشخص می شود؛ به این معناست که شخص استفاده کننده از ملک بعد از موعد این زمان موظف است ملک را تخلیه کرده و در اختیار صاحب خانه یا مالک قرار دهد.

در مبحث “مهمترین نکته هنگام اجاره خانه” در مورد تعیین مدت زمان اجاره توضیحات دقیق و کاملی ارائه شده که می تواند در صورت لزوم مطالعه نمایید.

موجر کیست؟

در هنگام اجاره خانه به شخصی که صاحب ملک می باشد و ملک خود را برای اجاره دادن به شخصی دیگر قرارمی دهد مُؤَجِرگفته می شود.

معنای موجر در اجاره خانه

مستاجر کیست؟

در مبحث اجاره خانه به شخصی که مؤجر ملک خود را برای استفاده و بهره برداری به مدت معینی در اختیارش قرار می دهد مستأجر گفته می شود.

قانون مالک(موجر) و مستاجر

قانون روابط مؤجر و مستأجر در سال ۱۳۷۶ به با همه پرسی و رأی گیری در مجلس شورای اسلامی کشور تصویب شد؛ این قانون از تاریخ ۷۶/۷/۲ برای تمامی قراردادهای اجاره خانه اجرائی شد و سیزده ماده موجود در این قانون از این تاریخ در کل این گونه قراردادها لازم‌الاجرا می‌باشد حال قرارداد اجاره، مسکونی باشد یا اداری، تجاری باشد یا صنعتی تفاوتی نخواهد داشت.

این قانون شامل سه مصوبه می‌شود که در سال‌های پنجاه و شش، شست و دو، هفتاد و شش نوشته شده که عبارت‌اند از:

مصوبه سال پنجاه و شش

در راستای این مصوبه از قانون مؤجر و مستأجر تمام اماکن اداری و تجاری که قبل و بعد از تصویب این قانون در مرجه قرارداد اجاره خانه قرار می گیرد باید تمام سیزده ماده را رعایت کند.

بر این اساس قراردادهای مسکونی بین سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ مشمول قانون مدنی کشور می‌شوند.

خانه‌هایی که قبل از سال ۱۳۵۴ ساخته شده‌اند و بعد از تصویب این قانون واگذار شده‌اند نیز مشمول این قوانین خواهند شد.

مصوبه سال شصت و دو

در این مصوبه تأیید شده که تمامی خانه های مسکونی در مرحله قرارداد اجاره خانه باید از قوانین و مقررات مدنی ، قوانین و مقررات مالک و مستاجر و همچنین قوانین و مقررات رضایت طرفین قرارداد پیروی کنند.

مصوبه سال هفتاد و شش

طبق این مصوبه تمامی اماکن مسکونی و اداری_تجاری با رسیدن به مرحله قرارداد اجاره خانه باید از تمامی قوانین ذکر شده در مصوبه شصت و دو قانون مالک و مستاجر پیروی کنند.

تفاوت بین قانون مالک و مستأجر مصوبه سال ۵۶ و سال ۷۶

طبق قانون مصوبه سال پنجاه و شش الزامی نیست که در روابط مالک و مستاجر ، قرارداد اجاره خانه منعقد شده باشد چه به صورت عادی و چه رسمی؛ حتی اگر این رابطه به صورت شفاهی باشد شامل این قانون خواهد شد.

اما در قانون مالک و مستاجر که در سال هفت و شش مصوب شد شفاهی بودن در رابطه مالک و مستاجر کافی نیست و عقد قرارداد اجاره خانه به صورت رسمی و یا عادی الزامی خواهد بود؛ در غیر این صورت این قرارداد شامل قانون مالک و مستاجر نخواهد شد.

موارد مربوط به قانون مالک و مستاجر

قراردادهای اجاره خانه‌ای که مشمول قانون مالک و مستأجر شوند دارای شرایط و ضوابطی خواهند بود و مالک و مستأجر نیز در قبال یکدیگر تعهداتی خواهند داشت که عبارت‌اند از:

+ مؤجر باید مالک خانه مورد اجاره باشد، به این معنا که هیچ شخص دیگری حتی وکیل قانون مالک خانه نمی تواند خانه را اجاره دهد، تنها در صورتی این امر ممکن است که وکالتی با موضوع اجاره همان خانه از مالک داشته باشد.

+ مستأجر می تواند بعد از اجاره خانه ، خانه را به شخص ثالثی اجاره دهد به این دلیل که وقتی خانه ای را اجاره می کنند در اصل یعنی به مدت زمان مشخص شده مستأجر مالک خانه خواهد بود، مگر این که در هنگام تنظیم قراداد اجاره نامه این حق از مستأجر سلب شده و مورد تایید ایشان قرار گرفته باشد.

مدت زمان اجاره خانه

+ در قراردادهای اجاره خانه تعیین مدت زمان اجاره الزامی است ، در صورت معین نبودن زمان اجاره قرارداد باطل می باشد و از لحاظ قانونی دارای اعتبار نخواهد بود و صاحب خانه نمی تواند با مراجعه به محاکم قضایی حکم تخلیه برای خانه خود دریافت کند.

در رابطه با ابطال قرارداد در مبحث “دانستنی های مربوط به فسخ یا ابطال قرارداد” توضیحاتی ارائه شده است که می توانید در صورت لزوم مطالعه نمایید.

+ طرفین قرارداد اجاره خانه باید از لحاظ سنی و عقلی دارای صلاحیت باشند ، به این معنا که افراد زیر هجده سال و افرادی با معلولیت ذهنی نمی توانند خانه ای را اجاره کنند یا اجاره دهند.

+ بعد از پایان مدت زمان قرارداد اجاره خانه مالک خانه یا همان مؤجر می تواند با دریافت حکم تخلیه از اداره اجرای اسناد رسمی کشور و یا با دستور مقام قضایی کم تر از ده روز مستأجر را از ملک خود بیرون راند. (اگر قرارداد اجاره، رسمی باشد از طریق اداره اجرای اسناد رسمی کشور و اگر قرارداد عادی باشد با دستور مقام قضایی این امر اجرائی خواهد بود)

در مورد اسناد رسمی و عادی در مبحث “نکاتی در مورد انواع اسناد ملکی” توضیحات کاملی ارائه شده است که شما سروران می توانید در صورت لزوم مطالعه نمایید.

+ در رابطه با قرارداد اجاره خانه در صورت تجاری بودن ملک مواردی در این قانون ذکر شده که در صورت لزوم طرفین قرارداد بتوانند قرارداد را زود تر از موعد تخلیه فسخ کنند.

+ در رابطه با عمل کرد در مورد تضمین قرارداد ، هر چیزی مانند چک ، سفته ، پول نقد به عنوان تضمین باشد باید طبق همان مورد عمل شود.

+ در قانون مالک و مستاجر در هنگام اجاره خانه اگر خانه مورد اجاره نیاز به تعمیرات داشته باشد و این تعمیر موجب هزینه بسیار باشد و تعمیر اساسی باشد ماک موظف خواهد بود هزینه آن را بپردازد ، اما در صورتی که مستاجر بدون اجازه گرفتن و بدون هماهنگی با مالک این گونه تعمیرات را انجام دهد دیگر حق مطالبه هزینه تعمیرات را نخواهد داشت !

+ در مواقعی که خانه تحت سکونت مستاجر می باشد و مالک ، خانه را می فروشد مالک جدید ملزم خواهد بود تا طبق مفاد مندرج در قرارداد اجاره خانه عمل کند ؛ اما در صورتی که نیاز فوری به تخلیه داشته باشد در اول باید رضایت مستاجر را جلب کند و دوم اینکه باید به مدت دو ماه معادل با شصت روز به مستاجر برای تخلیه مهلت دهد.

در آخر باید گفت که قانون موجر و مستاجر راه کاری بسیار مفید برای کاهش دعاوی قضایی می باشد و تاثیر به سزایی در این مورد داشته، این مهم در صورتی اتفاق می افتد که موجر و مستاجر هردو این قانون و ماده های مندرج در آن را مطالعه کنند و در مورد این قانون اطلاعات کافی داشته باشند، این امر باعث می شود در هنگام قرارداد اجاره خانه به مشکلی بر خورد نکنند و قرارداد را با موفقیت به پایان رسانند.

از اینکه این مطلب را مطالعه نمودید بسیار سپاسگزاریم و امیدوار هستیم که این مطلب و نکاتی که در مورد قانون موجر و مستاجر گفته شد برای شما دوستان و سروران گرامی همیشه همراه با آنلاین جو مفید واقع شده باشد.

با ما همراه باشید …

بیشتر بدانید؛ آگاهانه عمل کنید:

بستن منو