سه گام مقاوم سازی ساختمان ها در برابر حوادث
سیل شیراز

سه گام مقاوم سازی ساختمان ها در برابر حوادث

  همه می‌دانیم که ایران کشوری حادثه‌خیز و به‌ویژه زلزله‌خیز است. معمولا بعد از هر حادثه طبیعی مثل زلزله یا سیل ویرانگر در یکی از مناطق کشور، برای مدتی مقوله…

ادامه خواندن
بستن منو