عبدالعزیز فرمانفرمائیان تهیه کننده نقشه جامع شهر تهران

عبدالعزیز فرمانفرمائیان از نخستین و معروف ترین معماران تحصیل کرده ایرانی در خارج از کشور است او در خانواده ای ثروتمند در خوزستان به دنیا آمد ، پدرش عبدالحسین میرزا فرمانفرما…

ادامه خواندن
بستن منو